آموزش و پژوهش

ثبت نام آزمون ها و دوره ها و جشنواره ها، اعلام نتایج و اطلاعیه های آزمون ها، کتابخانه های مجازی، بانک های اطلاعاتی، آموزش الکترونیکی، خدمات دانش آموزی (فروش الکترونیکی کتاب های درسی، دریافت آنلاین کتاب های درسی و رسانه های کمک آموزشی)، خدمات دانشجویی(ثبت نام و انتخاب واحد، حذف و اضافه، ثبت نام ترم، دریافت فایل های دروس، فرم های مورد نیاز، قوانین و مقررات، اطلاعات تماس، دوره های مجازی، سمینارها، ارتباط با اساتید و غیره)

آزمون ها

بانک های دانش و بارگذاری کتب

خدمات دانش آموزی

خدمات دانشجویی